Q56064758

Adventure Television Series TV Programs List

Description in English not found, we only have a description in English:

In aventoeresearje is in tillefyzjesjenre wêryn't de protagonist of protagonisten, koartsein, spannende aventoeren belibbet of belibje. Dit is in frij breed sjenre, dat nau besibbe is mei it sjenre fan 'e aksjesearje, en teffens reitsflakken hat mei oare sjenres, lykas de westernsearje en de histoaryske dramasearje. It ferskil mei aksjesearjes is dat aventoeresearjes in bredere opset hawwe, mei opienfolgings fan aksjesênes dy't net direkt mei-inoar te krijen hawwe (se fine plak op ferskillende lokaasjes, mei ferskillende tsjinstanners, wylst yn in aksjesearje de protagonist de hiele ôflevering troch mei deselde groep tsjinstanners te krijen hat, op faak min ofte mear deselde lokaasje, lykas yn ien en deselde stêd). Boppedat binne aventoeresearjes faak pleatst op eksoatyske lokaasjes en/of yn histoaryske tiidrekken.

 
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 1. 13
  Egyxos
  0
  0
 2. 22
  Batman
  0
  0
 3. 23
  Batman
  0
  0
 4. 26
  Traces
  0
  0
 5. 28
  Ben 10
  0
  0
 6. 29
  2091
  0
  0
 
comments powered by Disqus
 

Voting Rules

 • You can vote up or down. Please always consider the context when voting, e.g. a song should be voted up or down with respect to the other songs contained on the album, an actor's performance in comparison with other actors in the same movie, a book with respect to other books by the same author or within the same genre.
 • A vote can be cancelled by simply clicking the opposite vote within 24 hours. You can then vote again on the same item.
 • Each user has one vote per item within a specific list every 24 hours. After 24 hours you can vote again on the same item within the same list.
 • You can vote on as many items as you like within a list or on the same item if it's part of another list. For example, you can vote David Bowie up or down on the list of pop music artists as well as on the list of indie rock artists and on the list of rock music artists. etc.
 • Happy Voting!